كلاس Hey there 3a-2

لطفا ورك بوك صفحات 24 و 25 انجام شود.

كلاسF2.3  

صفحات 94 و 95 كتاب ورك بوك در منزل انجام شود.

كلاس ph2

سرمشق از جملات خوانده شده انجام شود.

كلاس PH3

تمرين song براي پروژه.

كلاس F3.4

 نوشتن سرمشق از كلمات صفحه 120 -كتاب كار حل شود.

كلاس F3.3

صفحات 112 و 113 از كتاب تمرين انجام شود.

اولياي گرامي توجه فرماييداسم كلاس دانش آموزان با توجه به شروع ترم جديد يك ترم بالاتر رفته و نام آن تغيير كرده است.

 

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین اطلاعیه های مجتمع آموزشی گل مریم با خبر شوید.

با گل مریم

توجه توجه توجه

به اطلاع والدين گرامي مي رسانيم از روز شنبه مورخ 98/2/28 تا روز دوشنبه مورخ 98/2/30 به علت اتمام كلاس زبان ،مدرسه ساعت 13:30تعطيل مي گردد و سرويس ها جلو درب مدرسه منتظر دختران عزيزمان مي باشند.

جلسه دانش افزايي آبان ماه پايه دوم

*جلسه دانش افزايي ماه آبان پايه دوم 1  روز يكشنبه مورخ 97/8/27 از ساعت 10:30 الي 11:30 برگزار مي گردد.

*جلسه دانش افزايي ماه آبان پايه دوم 2  روز يكشنبه مورخ 97/8/27 از ساعت 8 الي 9 برگزار مي گردد.

ثبت نام آنلاین

ثبت نام آنلاین

دانش آموزان عزیز می توانند بصورت آنلاین اقدام به ثبت نام در مجتمع آموزشی گل مریم نمایند.

ثبت نام آنلاین

مرا اسکن کن