تكليف روزانه كلاس ششم

رونويسي شعر فردوسي+رونويسي تاريخ ادبيات +حفظ شعر-درس 22 اجتماعي مطالعه شودو طرح 10 سوال با پاسخ كامل.

رونويسي و حفظ كلمه هاي هم معني-حكايت افلاطون و آداب مطالعه (دو مرتبه)-در دفتر نوت بوك شعر به گيتي به از راستي ،پيشه نيست را بنويسيد.

از درس 16 فارسي كلمه هاي عربي را پيدا نموده و دو بار دوبار بنويسيد+با توجه به متن همين درس ده سوال طرح نموده و پاسخ دهيد-مطالعه ي اجتماعي.

چهارشنبه :رو نويسي درس شانزدهم+رونويسي كلمه هاي هم معني همين درس 2 بار 2بار.

پنج شنبه:حل كتاب رياضي صفحه 121 و 122 و 123 و 124 +مطالعه اجتماعي .

جمعه:تمرين رياضي صفحه 125 در دفتر نوت بوك نوشته و حل شود+دردفتر مشق والدين تعدادي سوال رياضي طرح نموده و به صورت آزمون از دانش آموز گرفته شود.

از درس 21 اجتماعي ده سوال طرح و پاسخ كامل دهيد-كتاب رياضي صفحه 118 و 119 و 120 حل شود.

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین اطلاعیه های مجتمع آموزشی گل مریم با خبر شوید.

با گل مریم

دريافت پرونده دانش آموزان

اولياي گرامي جهت دريافت پرونده دانش آموزان از روز شنبه مورخ 98/3/15  ساعت 9 الي 12 به مدرسه مراجعه فرماييد.

توجه توجه توجه

به اطلاع والدين گرامي مي رسانيم از روز شنبه مورخ 98/2/28 تا روز دوشنبه مورخ 98/2/30 به علت اتمام كلاس زبان ،مدرسه ساعت 13:30تعطيل مي گردد و سرويس ها جلو درب مدرسه منتظر دختران عزيزمان مي باشند.

ثبت نام آنلاین

ثبت نام آنلاین

دانش آموزان عزیز می توانند بصورت آنلاین اقدام به ثبت نام در مجتمع آموزشی گل مریم نمایند.

ثبت نام آنلاین

مرا اسکن کن