تكليف روزانه كلاس ششم

2 مسئله از نسبت و تناسب محيط-2 مسئله از نسبت و تناسب مساحت-2 مسئله از هرم طرح و حل نماييد-رونويسي شعر "به گيتي ...."+رونويسي تاريخ ادبيات آن.

3 مسئله درصد با موضوع تخفيف و 3 مسئله درصد با موضوع سود طرح و حل نماييد-در دفتر مشق مفهوم ضرب المثل هاي زير را بنويسيد(مارگزيده از ريسمان سياه و سفيد مي ترسد-اين دغل دوستان كه مي بيني ،مگسانند گرد شيريني-به پايان امد اين دفتر ،حكايت همچنان باقي است).

از روي دو برگه كپي رياضي كه تحويل داده شد غلط ها را در دفتر مشق نوشته و مجددا حل نماييد.

چهارشنبه:كتاب رياضي مرور فصل صفحه 128 و 129و130 حل شود-مطالعه ي درس 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 اجتماعي.

پنج شنبه:در دفتر مشق مفهوم ضرب المثل هاي خواسته شده را بنويسيد+مطالعه ي درس11و12و13و14و15و16 اجتماعي.

جمعه:كتاب نگارش صفحه 57 و 58 و75و78 نوشته شود+مطالعه 10 درس اول اجتماعي.

كتاب رياضي صفحه 126 و 127 حل شود-كتاب بنويسيم صفحه 52 و 53 نوشته شود-مطالعه اجتماعي درس 21 و 22.

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین اطلاعیه های مجتمع آموزشی گل مریم با خبر شوید.

با گل مریم

دريافت پرونده دانش آموزان

اولياي گرامي جهت دريافت پرونده دانش آموزان از روز شنبه مورخ 98/3/15  ساعت 9 الي 12 به مدرسه مراجعه فرماييد.

توجه توجه توجه

به اطلاع والدين گرامي مي رسانيم از روز شنبه مورخ 98/2/28 تا روز دوشنبه مورخ 98/2/30 به علت اتمام كلاس زبان ،مدرسه ساعت 13:30تعطيل مي گردد و سرويس ها جلو درب مدرسه منتظر دختران عزيزمان مي باشند.

ثبت نام آنلاین

ثبت نام آنلاین

دانش آموزان عزیز می توانند بصورت آنلاین اقدام به ثبت نام در مجتمع آموزشی گل مریم نمایند.

ثبت نام آنلاین

مرا اسکن کن