تكليف روزانه كلاس ششم

كتاب رياضي صفحه 136 حل شود-از صفحه 106 تا آخر صفحه 113 كلمه هاي عربي دو مرتبه نوشته شود-رو نويسي دانش زباني صفحه 108 كتاب فارسي.

كتاب رياضي صفحه 133 و 134 و 135 حل شود-رونويسي كلمه هاي هم معني درس 17 دو مرتبه و حفظ آن-رونويسي تاريخ ادبيات درس 17.

10 مسئله ي رياضي كه در آن ها تبديل واحد وجود داشته باشد را طرح و حل نماييد-5 درس آخر مطالعات اجتماعي مطالعه شود.

تكاليف گوناگون داده شده رياضي ،ادبيات ،اجتماعي انجام شود.

رونويسي شعر"شيرخدا"+تاريخ ادبيات و كلمه هاي هم معني آن رونويسي شود+طرح 2 سوال از زاويه 2 سوال از محيط دايره و 2 سوال از مساحت دايره +حل كاربرگ اجتماعي.

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین اطلاعیه های مجتمع آموزشی گل مریم با خبر شوید.

با گل مریم

دريافت پرونده دانش آموزان

اولياي گرامي جهت دريافت پرونده دانش آموزان از روز شنبه مورخ 98/3/15  ساعت 9 الي 12 به مدرسه مراجعه فرماييد.

توجه توجه توجه

به اطلاع والدين گرامي مي رسانيم از روز شنبه مورخ 98/2/28 تا روز دوشنبه مورخ 98/2/30 به علت اتمام كلاس زبان ،مدرسه ساعت 13:30تعطيل مي گردد و سرويس ها جلو درب مدرسه منتظر دختران عزيزمان مي باشند.

ثبت نام آنلاین

ثبت نام آنلاین

دانش آموزان عزیز می توانند بصورت آنلاین اقدام به ثبت نام در مجتمع آموزشی گل مریم نمایند.

ثبت نام آنلاین

مرا اسکن کن