تكليف روزانه كلاس ششم

درس 6 اجتماعي مطالعه و 10 سوال طرح و پاسخ داده شود.

كتاب رياضي از صفحه 36 تا آخر صفحه 42 مطالعه و 15 سوال طرح و حل نماييد+مطالعه ي درس 4 اجتماعي و طرح 10 سوال با پاسخ كامل.

كتاب فارسي از صفحه 37 تا آخر صفحه 48 مطالعه و 15 سوال طرح و پاسخ دهيد+مطالعه ي درس 5 اجتماعي و طرح 10 سوال با پاسخ كامل.

رياضي از صفحه 16 تا آخر صفحه 22 مطالعه و 7 سوال طرح و حل گردد-فارسي از صفحه 26 تا اخر صفحه 31 مطالعه و 15 سوال طرح و حل گردد.

چهارشنبه:حل برگه ي كپي ادبيات-مطالعه درس اول اجتماعي و طرح 10 سوال از آن.

پنج شنبه:كتاب فارسي از صفحه 32 تا آخر صفحه 36 مطالعه و 10 سوال طرح و حل شود-كتاب رياضي از صفحه 24 تا صفحه 35 مطالعه و 15 سوال طرح و حل كنيد.

جمعه:مطالعه ي درس 2 اجتماعي و طرح 10 سوال+مطالعه درس 3 اجتماعي و طرح 5 سوال.

درس دوم فارسي از صفحه 14 تا آخر صفحه 24 ابتدا مطالعه شود سپس 10 سوال طرح و نوشته شود-كتاب رياضي از صفحه 11 بخش پذيري تا آخر صفحه 15 ابتدا مطالعه شود سپس 7 سوال طرح و نوشته شود.

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین اطلاعیه های مجتمع آموزشی گل مریم با خبر شوید.

با گل مریم

دريافت پرونده دانش آموزان

اولياي گرامي جهت دريافت پرونده دانش آموزان از روز شنبه مورخ 98/3/15  ساعت 9 الي 12 به مدرسه مراجعه فرماييد.

توجه توجه توجه

به اطلاع والدين گرامي مي رسانيم از روز شنبه مورخ 98/2/28 تا روز دوشنبه مورخ 98/2/30 به علت اتمام كلاس زبان ،مدرسه ساعت 13:30تعطيل مي گردد و سرويس ها جلو درب مدرسه منتظر دختران عزيزمان مي باشند.

ثبت نام آنلاین

ثبت نام آنلاین

دانش آموزان عزیز می توانند بصورت آنلاین اقدام به ثبت نام در مجتمع آموزشی گل مریم نمایند.

ثبت نام آنلاین

مرا اسکن کن