تكليف روزانه كلاس ششم

برگه كپي انشاي خرداد 97 كامل شود+رونويسي از روي برگ تبديل واحد و طرح 7 مسئله رياضي مربوط به تبديل واحد +مطالعه درس 14 و 15 و 16 اجتماعي.

چهارشنبه:از دو متن املا ،كلمه هاي عربي را پيدا كرده و دو مرتبه بنوسيد+حل برگه كپي رياضي+رونويسي صفحه 94 كتاب نگارش.

پنج شنبه:حل برگه كپي املا+طرح نمونه سوالاتي از آزمون رياضي كه غلط داشتيم و حل آن +كتاب نگارش صفحه 92 و 95 و 96 كامل شود.

جمعه:طرح 10 سوال از فصل تقارن+مطالعه اجتماعي درس 17 و 18 و 19و20 و 21 .

برنامه امتحان نهايي تحويل داده شد-برگه كپي انشا كامل شود-از هر نمونه 2 مسئله طرح و حل شود(مساحت -حجم-محيط-درصد-تقريب)

5 سوال از فصل اعشار طرح و حل شود-مطالعه ي سه درس آخر اجتماعي.

اجتماعي درس 22 مطالعه و 10 سوال طرح و پاسخ دهيد-اجتماعي درس 23 مطالعه و 10 سوال طرح و پاتسخ دهيد-اجتماعي درس 24 مطالعه و 10 سوال طرح و پاسخ دهيد.

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین اطلاعیه های مجتمع آموزشی گل مریم با خبر شوید.

با گل مریم

دريافت پرونده دانش آموزان

اولياي گرامي جهت دريافت پرونده دانش آموزان از روز شنبه مورخ 98/3/15  ساعت 9 الي 12 به مدرسه مراجعه فرماييد.

توجه توجه توجه

به اطلاع والدين گرامي مي رسانيم از روز شنبه مورخ 98/2/28 تا روز دوشنبه مورخ 98/2/30 به علت اتمام كلاس زبان ،مدرسه ساعت 13:30تعطيل مي گردد و سرويس ها جلو درب مدرسه منتظر دختران عزيزمان مي باشند.

ثبت نام آنلاین

ثبت نام آنلاین

دانش آموزان عزیز می توانند بصورت آنلاین اقدام به ثبت نام در مجتمع آموزشی گل مریم نمایند.

ثبت نام آنلاین

مرا اسکن کن