تكليف روزانه كلاس ششم

سوالات رياضي دفتر نوت بوك حل شود-برگه كپي رياضي حل شود-چهارشنبه ارزشيابي رياضي آبان ماه داريم.

در برگه ي A4 تعدادي تمرين ضرب و تقسيم كسرها همراه با رسم شكل و راه حل انجام دهيد-تحقيق در برگه ي A4 در مورد انرژي انجام شود.

دو بند از صفحه 45 و 46 كتاب فارسي را بنويسيدو نهاد و فعل آنها را مشخص كنيد-كتاب رياضي صفحه 44 و 45 حل شود-غلط هاي برگه كپي رياضي در دفتر مشق نوشته و حل نماييد.

رونويسي شعر اي وطن در دفتر نوت بوك و تاريخ ادبيات -نادر ابراهيمي در دفتر مشق -حل كتاب رياضي صفحه 46 و 47.

غلط هاي ارزشيابي و آزمون عملكردي ادبيات در دفتر مشق نوشته و حل نماييد(صحيح شود)-امضاي برگه ها و حل معماي كتاب و دو سوال شبيه سوال فرهنگ خواندن طرح و حل شود-سوالات نوتبوك حل شود-از درس 8 اجتماعي 10 سوال طرح و حل نماييد.

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین اطلاعیه های مجتمع آموزشی گل مریم با خبر شوید.

با گل مریم

جلسه دانش افزايي آبان ماه پايه دوم

*جلسه دانش افزايي ماه آبان پايه دوم 1  روز يكشنبه مورخ 97/8/27 از ساعت 10:30 الي 11:30 برگزار مي گردد.

*جلسه دانش افزايي ماه آبان پايه دوم 2  روز يكشنبه مورخ 97/8/27 از ساعت 8 الي 9 برگزار مي گردد.

جلسه دانش افزايي آبان ماه پيش دبستان

جلسه دانش افزايي ماه آبان پيش دبستان روز چهارشنبه مورخ 97/8/23 ساعت 13:30 الي 14:30 برگزار مي گردد.

ثبت نام آنلاین

ثبت نام آنلاین

دانش آموزان عزیز می توانند بصورت آنلاین اقدام به ثبت نام در مجتمع آموزشی گل مریم نمایند.

ثبت نام آنلاین

مرا اسکن کن