تكليف روزانه كلاس دوم

دوم1

پيك آدينه حل شود-علوم درس 5 و 6 و 7 دوره پرسيده مي شود-املا از درس هنرمند.

دوم2

پيك هفتگي انجام شود.

دوم1

داستان نويسي انجام شود-براي فردا امتحان فارسي كارشود.

دوم2

وسايل بازيافت را آماده و به مدرسه بياوريد.

دوم1

مشق در دفتر نوشته شود-علوم درس سوم و چهارم پرسيده مي شود-كلمات هم معني و مخالف درس هنرمند پرسيده مي شود.

دوم2

از ستايش تا آخر درس هنرمند يك صفحه املا نوشته شود.

دوم1

فردا امتحان رياضي گرفته مي شود،تمرين مي شود-مشق در دفتر نوشته شود-كلمات هم معني و مخالف پرسيده مي شود.

دوم2

تمرين هاي دفتر رياضي انجام شود-5 عدد جمع فرآيندي و 5 عدد تفريق فرآيندي در دفتر رياضي نوشته شود.

دوم1

مشق در دفتر نوشته شود-روانخواني درس هنرمند-علوم درس اول و دوم پرسيده مي شود.

 

 

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین اطلاعیه های مجتمع آموزشی گل مریم با خبر شوید.

با گل مریم

جلسه دانش افزايي آبان ماه پايه دوم

*جلسه دانش افزايي ماه آبان پايه دوم 1  روز يكشنبه مورخ 97/8/27 از ساعت 10:30 الي 11:30 برگزار مي گردد.

*جلسه دانش افزايي ماه آبان پايه دوم 2  روز يكشنبه مورخ 97/8/27 از ساعت 8 الي 9 برگزار مي گردد.

جلسه دانش افزايي آبان ماه پيش دبستان

جلسه دانش افزايي ماه آبان پيش دبستان روز چهارشنبه مورخ 97/8/23 ساعت 13:30 الي 14:30 برگزار مي گردد.

ثبت نام آنلاین

ثبت نام آنلاین

دانش آموزان عزیز می توانند بصورت آنلاین اقدام به ثبت نام در مجتمع آموزشی گل مریم نمایند.

ثبت نام آنلاین

مرا اسکن کن