فعالیت هائ روزانه پيش دبستان

تقويم-دوره زبان آموزي-دوره علوم-حل كتاب علوم(تمرين)-بازي و حياط-تمرين جشن.

تقويم-رياضي(دوره اعداد)-كتاب رياضي حل تمرين-حياط و بازي-تمرين جشن.


تقويم-دوره زبان آموزي-صداي جديد(آموزش صداي ف)-هم آغاز،هم پايان-كتاب علوم (آموزش اجسام شناور در آب و فرو رفته)-تمرين جشن-حافظ خواني-حياط و بازي.

تقويم-دوره زبان آموزي-آموزش صداي ق-كتاب زبان آموزي صداي ق و ف-كتاب علوم(حل تمرين)-حياط و بازي-تمرين جشن-حافظ خواني.

تقويم-زبان آموزي(دوره)-كتاب زبان آموزي صداي چ-تمرين جشن-رياضي اعداد(دوره)-حافظ خواني-هم آغاز،هم پايان-بازي-شادي.

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین اطلاعیه های مجتمع آموزشی گل مریم با خبر شوید.

با گل مریم

دريافت پرونده دانش آموزان

اولياي گرامي جهت دريافت پرونده دانش آموزان از روز شنبه مورخ 98/3/15  ساعت 9 الي 12 به مدرسه مراجعه فرماييد.

توجه توجه توجه

به اطلاع والدين گرامي مي رسانيم از روز شنبه مورخ 98/2/28 تا روز دوشنبه مورخ 98/2/30 به علت اتمام كلاس زبان ،مدرسه ساعت 13:30تعطيل مي گردد و سرويس ها جلو درب مدرسه منتظر دختران عزيزمان مي باشند.

ثبت نام آنلاین

ثبت نام آنلاین

دانش آموزان عزیز می توانند بصورت آنلاین اقدام به ثبت نام در مجتمع آموزشی گل مریم نمایند.

ثبت نام آنلاین

مرا اسکن کن